Bilen är en stor del av vår vardag och nyckeln till varför samhället fungerar som det gör. Vi vill därför främja en hållbar bilkultur som värnar om säkerhet och miljö.