Säker på vägarna

Varje år sker det en mängd olyckor i trafiken. Vissa olyckor är ganska lindriga och lämnar både människor och bil välbehållna medan andra olyckor får dödlig utgång. I sverige skadas omkring 3000 personer allvarligt i trafiken varje år. Detta är 3000 för mycket och vi måste alla hjälpas åt för att minska denna siffra. Allt handlar i grund och botten om hur vi som förare beter oss ute på vägarna.

Nyckeln till ett säkert körsätt är egentligen att köra defensivt och inte överskatta sin förmåga. Det är tyvärr extremt vanligt att bilförare kör för fort, nästan som att hastighetsskyltarna är rekommendationer istället för lagar. Hastighetsbegränsningarna finns där av en anledning. Det kan vara orsaker som att en skola ligger nära intill vägen, att sikten är skymd på många ställen efter vägen eller att vilda djur ofta befinner sig på platsen som bestämmer hastigheten. Om hastigheten är satt till 30km/h så är det mest troligt p.g.a. att barn ofta vistas nära vägen. Kör man för fort på ett sådant ställe så kommer det förmodligen resultera i ett indraget körkort.

Visa respekt för alla medtrafikanter är en viktig sak. Om trafiken ska fungera på exempelvis med vältrafikerade ställen så gäller det att man kan kommunicera genom att vara tydlig med att blinka och placera sig efter vart man ska. Hjälp även bilar som försöker ta sig in i trafikrytmen om det är trångt i körfälten. På så sätt slipper ni köra in i varandra och skapa en olycka som kan dra med betydligt många fler om det är trångt i trafiken.